JTW - Wdrożenia

Wdrożenia:

Audytel S.A. Polkomtel S.A. IT Business Consulting Group Idea Projekt Produkt Visonic Central Europe Infovide-Matrix S.A. Neo Media System WAFAO S.A.

Wdrożenia IT - Visonic Central Europe

SYSTEM MONITORIGU OCHRONY FIZYCZNEJ

Oprogramowanie CSM 4000 przeznaczone jest do monitorowania i obsługi alarmów odbieranych w formie komunikatów z rodziny systemów RC 4000. Sygnały alarmowe wychodzą ze zdalnych urządzeń (takich jak czujniki pożaru lub detektory włamania) zainstalowanych w lokalizacjach u klienta. Zdalne urządzenia komunikują się ze stację monitoringu RC 4000 poprzez połączenia telefoniczne lub radiowe. Stacja RC 4000 generuje komunikaty zdarzeń i przesyła je do komputera PC wyposażonego w oprogramowanie CSM 4000. Oprogramowanie to operuje na bazie danych zawierającej informacje o klientach i ich konfiguracjach. Te dane wprowadzane są przez użytkowników systemu mających odpowiednie uprawnienia. Oprogramowanie CSM, używając tych danych, interpretuje otrzymywane komunikaty zdarzeń i wyświetla je operatorowi wraz z zaprogramowanymi instrukcjami składającymi się na obsługę zdarzenia. Wszystkie zdarzenia i podejmowane akcje są logowane do późniejszych celów raportowania.

 

 

 

 

 

O nas   |    Usługi IT   |    Wdrożenia   |    Produkty   |    Serwis   |    Zaufali nam   |    Projekty unijne   |    Kontakt
Copyright JTW 2017