Działanie 1.2 RPMA

PARP

Projekt: „Zbadanie i wprowadzenie rozwiązania generatora intuicyjnego, przyjaznego i prowadzącego interfejsu użytkownika definiowanego metajęzykiem.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

JTW realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności Badawczo – rozwojowej w gospodarce, działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań pozwalających pozyskać nową dla przedsiębiorstwa wiedzę pozwalającą przekonstruować sposób automatycznego budowania ekranów użytkownika w taki sposób, aby powstające tak aplikacje same kierowały użytkownika do wykonania właściwych działań, skupiały jego uwagę na potrzebnych mu do działania elementach oraz swoim układem graficznym budowały właściwą intuicję korzystania z dostarczonych przez rozwiązanie funkcjonalności. Drugim celem jest stworzenie właściwego metajęzyka definicji konfiguracji aplikacji.

Wartość projektu to 215 004, 00 złotych przy czym wkład Funduszy Europejskich wynosi 139 840,00 złotych.

Projekt realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze RPMA.01.02.00-14-a949/18-00

Zapytanie ofertowe JTW w zakresie usług proinnowacyjnych doradczych
Formularz ofertowy w formacie Word DOCX

Działanie 3.1.2 RPO WM

PARP

Projekt: „Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i dokonanie zmian organizacyjnych poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020."

JTW realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.1.2 Rozwój MŚP.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych. Efektem projektu ma być zbudowanie w spółce produktów softwareowych w oparciu o istniejące zasoby spółki. Wartość projektu to 157 932 złotych przy czym wkład Funduszy Europejskich wynosi 93 300 złotych.

Zapytanie ofertowe JTW w zakresie usług proinnowacyjnych doradczych
Formularz ofertowy w formacie Word DOCX
Formularz IOB
Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Działanie 2.3.1 POIR

JTW

"Projekt „Proinnowacyjne usługi doradcze konieczne do wdrożenia innowacji technologicznej w zakresie stworzenia rozwiązania informatycznego klasy DMS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka."

JTW realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy poprzez zakup proinnowacyjnych usług od Instytucji Otoczenia Biznesu. Efektem projektu ma być wdrożenia innowacji technologicznej poprzez zbudowanie rozwiązania informatycznego klasy Document Management System. Wartość projektu to 307 008 złotych przy czym wkład Funduszy Europejskich wynosi 174 720 złotych.

Projekt realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze POIR.02.03.01-14-0001/17 z dnia 22 czerwca 2017r.

Zapytanie ofertowe JTW w zakresie usług proinnowacyjnych doradczych
Plik podpisu kwalifikowanego do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy w formacie Word DOCX
Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Działanie 8.2 POIG

JTW

"Projekt „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka."

JTW zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Projekt "Wdrożenie systemu B2B w JTW Sp. z o.o. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami" zrealizowany został w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.08.02.00-14-280/14-00 z dnia 27 czerwca 2014r.

Zapytanie ofertowe JTW Projekt techniczny systemu B2B
Zapytanie ofertowe JTW Zewnętrzny audyt projektu
Zapytanie ofertowe JTW Zakup i dostosowanie licencji systemu B2B część 1
Zapytanie ofertowe JTW Zakup i dostosowanie licencji systemu B2B część 2

PARP EU

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

O nas   |    Usługi IT   |    Wdrożenia   |    Produkty   |    Serwis   |    Zaufali nam   |    Projekty unijne   |    Kontakt
Copyright JTW 2017